Att spela är något som går långt, långt tillbaka i tiden, med all säkerhet till förhistorisk tid. De äldsta kända spelen är minst 5,00 år gamla. Det är också spännande att notera att även om vi idag har en större variation av spel att välja mellan än någonsin tidigare, så lever klassiska spel som Schack och Go vidare. Under en lång tid av spelhistorien var det också mest den typen av strategiska brädspel som existerade, samman med kortspel. Moderna typer av brädspel, som Monopol eller Cluedo, är en ganska modern företeelse. Så även om spelhistorien är lång och intressant, så är det huvudsakligen under de senaste 250-300 åren vi sett de största förändringarna.

Språnget från brädspel av schack och go-typ till sällskapsspel började i Storbritannien, där överklassen under 1800-talet började hitta på en mängd olika lekar, för att fördriva tiden. Denna form av lekande, parlour games, dog sedan långsamt ut, och ersattes i mångt och mycket av spelande av sällskapsspel. Skillnaden var där att det inte var enbart överklassen som spelade, utan de blev tillgängliga för alla. Det är också under perioden 1930-1960 som de flesta av de spel som i dag räknas som klassiska kommer. Monopol, Risk och Cluedo kommer alla från den här perioden.

Under perioden från 1960 och framåt förändras spelutvecklingen något. Från och med 1970 och framåt börjar olika strategispel, ofta med komplicerade regler, att utvecklas. Jämfört med till exempel Diplomacy är Risk ett ytterst banalt spel. Dessa spel kunde inte nå en större publik, då de var för krävande, och även om mer avancerade brädspel blir mer och mer populära, så har de inte slagit igenom fullt ut ännu. Den huvudsakliga inspirationskällan var de rollspel som började komma vid ungefär samma tid. Rollspel och strategispel kanske inte slagit igenom hos den stora allmänheten, men i stort sett alla moderna datorspel hämtar sin huvudsakliga inspiration därifrån.